user_mobilelogo

In het lager onderwijs hebben wij 5 klassen. Twee klassen van het eerste tot en met het derde leerjaar. Twee klassen van het vierde en het vijfde leerjaar. Eén klas van het zesde leerjaar.

Wist je dat elke klas de naam draagt van een kolibriesoort?